HivePress Authentication

Mô tả

HivePress Authentication is an extension for HivePress plugin. It allows users to sign in via third-party services.

Please note that this extension is now in maintenance mode, if you need more authentication methods please consider using this one instead.

Demo | Docs | Support

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“HivePress Authentication” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“HivePress Authentication” đã được dịch qua 13 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “HivePress Authentication” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

View changelog on GitHub.