Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

HitMeter Counter

Mô tả

This plugin inserts to site pages counter code of HitMeter – the free web sites statistic system.
It just insert the counter code, not calculate any statistics.

You can place counter to the bottom of the page or you can choose the plase by using widget.

Cài đặt

  1. Upload ‘hitmeter’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Register on hitmeter.ru if you are not registered yet.
  4. Config the plugin ‘hitmeter’ by entering your counter id and selecting counter type.
  5. See the statistic of your site at hitmeter.ru/sites.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“HitMeter Counter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release