HITActivity

Mô tả

Track all hooks and notifies you in mobile application.

What we tell to Customers?

“Make Your Shop With Smile”

Ảnh màn hình

  • Configuration - enter the plugin key and e-mail id

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“HITActivity” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.2

Release Date – 15 July 2021

WordPress Version updated

1.0.1

Release Date – 19 June 2021

Added screenshot

1.0.0

Release Date – 19 June 2021

Initial Release