Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP HiringThing

Mô tả

HiringThing is online software that helps companies post jobs online, manage applicants and hire great employees. This plugin will embed the job listings from your HiringThing account in a widget. If you don’t yet have a HiringThing account, you can sign up for a free trial at http://www.hiringthing.com

Cài đặt

  1. Unzip ‘hiringthing.zip’ in the ‘/wp-content/plugins/” directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Configure the HiringThing widget with your account URL.
  4. Place the new HiringThing widget in your layout as desired.

Hỏi đáp

How do I update my site when my HiringThing.com jobs change?

This HiringThing plugin will automatically update your website when you edit, remove or add jobs from your HiringThing.com account.

Do I have to have a HiringThing.com account?

Yes.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP HiringThing” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First version

1.0.1

  • Update free trial language