Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Hijri

Mô tả

Display Hijri and/or Gregorian dates on your blog.

Ảnh màn hình

  • Hijri Settings
  • Blog Post

Cài đặt

  1. Upload the folder (hijri) to the plugins directory (wp-content/plugins).
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. You should see a new option “Hijri” in the settings menu.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
The only useful plugin I found!
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Hijri” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp