Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Highest Sell Products Woocommerce

Mô tả

1 . This plugin is a woocommerce addon.

2 . If woocommerce plugin installed in your site ,then this plugin works.

3 . This plugin show the Highest sell product on your Site dashboard section.

4 . You can customize No of Product to dispaly on Dashboard.

you can

Ảnh màn hình

  • Highest Sell Products Dashboard Widget 1

Cài đặt

  1. Upload Highest Sell Products Woocommerce to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Check your Dashboard ,Enjoy.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Highest Sell Products Woocommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • New Plugin release