Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Hide WP Front Admin Bar

Mô tả

Hide WP Front Admin Bar makes the WordPress Toolbar disapper from front end of website. This plugin also provides the setting to hide the WP Admin bar for any specific user role.

You can also hide Admin Bar for specific user roles by plugin settings. please review the plugins screenshots for more details.

Ảnh màn hình

  • After activate this plugin go to plugin settings by click on "settings" link like as above screen.
  • You can also find the plugin settings by WordPress Settings menu like as above screen.
  • Now, you can manage the plugins settings like as above screen.

Cài đặt

  1. Upload hide-wp-front-admin-bar.php to the wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Enjoy!

Đánh giá

8 Tháng Tư, 2017
This is very simple plugin to hide the WP Admin Bar from front of website. We can also hide WP Admin Bar for specific user role (like: Editor, Subscriber, Author etc).
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Hide WP Front Admin Bar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial release.