Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Hide Update Reminder Message

Mô tả

With the use of this plugin you can hides update reminder message from the WordPress Admin for all non admin users and for Admin also.

You can change the setting from the WordPress Admin to show the update reminder message will hide only for only non admin users or Admin to.

For more information or any query please click here

Support

Support is provided at http://sumitbansal.com/wordpress-plugin/hide-update-reminder-message/

Cài đặt

Installation Instructions:

Download the plugin and unzip it.
Put the 'hide-update-reminder-message' folder into your wp-content/plugins/ directory.
Go to the Plugins page in your WordPress Admin and activate the Hide Update Reminder Message
Go to setting->Hide Update Reminder Tab make the appropriate setting according to you.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Hide Update Reminder Message” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp