Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Hide Shipping Methods

Mô tả

Hide all shipping methods in WooCommerce if free shipping is available

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload ‘hide-shipping-methods.php’ to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Enjoy!

Đánh giá

23 Tháng Một, 2017
Great plugin for hiding shipping methods. I have several free items and this is great system.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Hide Shipping Methods” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.6

  • Contributors

0.5

  • Initial release