Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Hide Related Posts

Mô tả

Just install and activate the plugin to hide related posts. No extra steps are required.
You can see the results on our website on the following posts:

Catering Dubai

Catering Abu Dhabi

Catering Riyadh

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ page in WordPress.
  3. No extra steps are required once you activate the plugins

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Hide Related Posts” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial Release