Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Hide posts for specific roles

Mô tả

Hide posts (post, page, post types and attachments) for specifics roles in dashboard.

Contribute

You can contribute to the source code in our GitHub page.

Ảnh màn hình

  • Plugin setting page
  • Plugin setting page, media view

Cài đặt

  • Upload plugin files to your plugins folder, or install using WordPress built-in Add New Plugin installer;
  • Activate the plugin;
  • Navigate to Settings -> Tools -> Hide posts

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Hide posts for specific roles” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.0

  • Fixed some minor bugs and improved some UX issues.

1.0.0

  • Initial version.