hide-plugin-updates-notifications

Mô tả

This plugin has been closed as of 23 Tháng Mười Hai, 2018 and is not available for download. Lý do: Vi phạm Guideline.

Đánh giá

18 Tháng Mười Hai, 2017
I was using a plugin that shows tons of annoying advertising messages, your plugin kept clean my backend, thank you!
4 Tháng Mười Hai, 2017
the only plugin that I worked with the verification 4.9.1
Đọc tất cả 23 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Hide Plugin Updates and Warnings” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp