hide-page-title

Mô tả

This plugin has been closed as of 9 Tháng Chín, 2022 and is not available for download. This closure is permanent.

Đánh giá

28 Tháng Ba, 2021
This hides a sidebar menu item, it is not hiding page titles. So it is not working.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Hide page title” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp