Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Hide Google reCAPTCHA Logo

Mô tả

This plugin hides the Google reCAPTCHA logo from the front end of your website.

Cài đặt

  1. Upload google-recaptcha-hidden directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. And everything works perfectly within woocomerce

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Hide Google reCAPTCHA Logo” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.1

Updated Readme

1.1.0

Updated Readme

1.0.0

Initial release.