Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Hide Expiry Warning For Elementor

Mô tả

Plugin para ocultar o aviso de licença expirando do Elementor Pro.

Descrição

Utilize o plugin para ocultar o aviso de licença expirando do Elementor Pro.

Đánh giá

28 Tháng Mười, 2020
Elementor has been really annoying and unprofessional with the renewal warnings and it looks very bad for designers when their clients keep seeing these messages all over their WordPress control panels. This plugin removes the problem instantly. I hope it will keep working for a long time. Thank you!
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Hide Expiry Warning For Elementor” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

  • 1.0 – Versão inicial.