Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Hide Element Shortcode

Mô tả

This plugin add the ability to hide some parts of your page contents on the fronted of your page.

  • Visual Composer intergration (you can hide any visual composer element)
  • To hide your content use the hide shortcode like this: [hide]your hidden content[/hide]
  • Show the hidden content with the parameter show="true" or remove the shortcode from your content

Ảnh màn hình

  • Visual Composer integration

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Upload the hide-element directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

7 Tháng Tư, 2017
It does exactly what it says, hide elements from your visual composer easy checking a box. Thank you!
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Hide Element Shortcode” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • initial version