Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Hide Dokan Promotional Banner

Mô tả

Simply Hiding the Dokan Multivendor plugins Promotional Banner.

This plugin will hide the promotional banner of the Dokan Free version plugin. Just install and see the magic.

Ảnh màn hình

  • This section will be hidden

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/hide-dokan-promotional-banner directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Done

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Hide Dokan Promotional Banner” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp