Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Hide custom fields

Mô tả

Hide custom fields from post and pages if activating this plugin.

Don’t want to embarrass your customers with too much data in the admin panel? The most users don’t need custom field, so why don’t turn them off? Just activate this plugin and the custom fields in pages and posts will be turned off.

Function overview

  • Hide custom fields in posts and pages.

Cài đặt

  1. Upload ‘Hide custom fields’ to the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
  2. Activate ‘Hide custom fields’ on plugin page.
  3. No setup required.

That’s it, have fun!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Hide custom fields” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • First version of ‘Hide custom fields’.