Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Hide "Comments are closed"

Mô tả

On posts where comments are closed, the plugin will remove the text ‘Comments are closed.’ The plugin supports any languages/text domain, and will remove the text from themes and plugins.

Cài đặt

Manual Installation

  • Upload the files to wp-content/plugins/
  • Activate the plugin

Automatic Installation

  • On your WordPress blog, open the Dashboard
  • Go to Plugins->Install New
  • Search for “remove comments are closed”
  • Click on install to install the plugin

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Hide "Comments are closed"” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp