Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Hide Blocks

Mô tả

This plugin allows you to hide single blocks on a page.

Ảnh màn hình

  • Hide block option in sidebar.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Hide Blocks” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Hide Blocks” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Hide Blocks” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.3

  • no changes except version

1.0.2

  • no changes except version

1.0.1

  • significant performance improvements

1.0.0

  • Initial release