Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Hide All Updates

Mô tả

Hiding all updates in WordPress

This plugin from WPZA provides your website with functionality to hide all updates. These updates include WordPress core updates, plugin updates and also theme updates.

Cài đặt

After installing this plugin, your WordPress website will no longer show any updates for WordPress core files, plugin files or theme files. To show the updates, simply deactivate this plugin.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Hide All Updates” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

=1.0
* Fixed filter causing errors in log