Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Hide All Page And All Post Title

Mô tả

Allows the authors hide the title on single pages and single posts via the edit admin post screen.

Major features of this plugin include

  1. Hide the title of particular page.
  2. Hide the title of particular post.

Cài đặt

The plugin is simple to install:

  1. Download hide-all-page-and-all-post-title.zip
  2. Unzip
  3. Upload the ‘hide-all-page-and-all-post-title’ folder to your /wp-content/plugins directory
  4. Go to the plugin menu page and activate the plugin

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Hide All Page And All Post Title” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp