Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Hide Admin Top Bar

Mô tả

This plugin is for the site where completely hide the admin bar from fontend side.

When you activated the plugin no one can see the admin bar.

This plugin has just a few lines of code and no settings so you can change as per your need.

Cài đặt

  1. Upload the hide-admin-topbar directory to the /wp-content/plugins/ directory of your site.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Change the plugin code as needed. There are no settings.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Hide Admin Top Bar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp