Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Hide Admin Top Bar

Mô tả

This plugin remove admin top bar from all front end pages.

Ảnh màn hình

  • Just upload and installed
  • Just activate plugin

Cài đặt

1) Upload Hide Admin Top Bar to the /wp-content/plugins/ directory
2) Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress

Hỏi đáp

For Faq you can contact at developerdeepak@coderperhour.com

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Hide Admin Top Bar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Not Added