Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Hide Admin Bar or Toolbar

Mô tả

A simple Admin Bar Hide and this plugin is used to hide admin toolbar from website. It will hide that bar when you are logged in and viewing the site. Also work with Gutenberg shortcode block.

Features

  • easy to install
  • No need to settings in admin area

Contact

  • If you have any suggestion, feel free to email me at urmil.bca5880@gmail.com

How to Use

only need to activate the plugin.

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.png
  • screenshot-2.png

Cài đặt

  1. Go to Plugins > Add New.
  2. Searh “Hide Admin Bar or Toolbar”
  3. install and activate the WordPress Plugin.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Hide Admin Bar or Toolbar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp