Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

HI FCM

Mô tả

This plugin gives you the ability to push notifications through Firebase Cloud Messaging

See details on GitHub: https://github.com/AbdallaMohammed/hi-fcm

Cài đặt

  1. Copy the hi-fcm folder into your wp-content/plugins folder
  2. Activate the HI FCM - Firebase Cloud Messaging plugin via the plugin admin page

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“HI FCM” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

Fixed a bug in class-menu.php

1.0.0

Initial Release