Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Notificaciones

Mô tả

Plugin to add a simple notification system to WordPress.

Cài đặt

  1. Upload ‘hg-notifications’ to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Open the plugin’s admin page and configure it

Hỏi đáp

Is the plugin free?

Completely free.

Really?

Yes.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Notificaciones” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • ADDED – You can use shortcodes in the notification.
  • ADDED – New icon for WP 3.8.
  • FIXED – Some errors when WP_DEBUG is set to true.

1.0

  • Initial release.