Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Hetjens Expiration Date

Mô tả

This plug-in adds a meta box to the post and page writing pages in wp-admin to set up an expiration date for that item. It uses the WordPress cron feature to be executed once a day.

After the expiration date the post will be in the trash can of WordPress. The plug-in does not delete any post, but WordPress will depending on the trash can settings.

Cài đặt

  1. Upload the directory hetjens-expiration-date to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. You can use it

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Hetjens Expiration Date” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.4

  • Fixed WordPress 2.9 issues

0.3

  • First Plugin directory version