Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Hello WEBCHUCK

Mô tả

This is just a simple plugin. When activated you will randomly see a quote from Chuck Norris in the upper right of your admin screen.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Hỏi đáp

Does this plugin serve any real purpose?

Absolutley not … but If you love Chuck Norris quotes – you will love the plugin!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Hello WEBCHUCK” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

[1.0.0] – 2018-07-02

Added

  • Initial Release