Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Hello Stranger Things

Mô tả

This is a fun alternative plugin of Holly Dolly. It takes all the fun of Stranger Things Series!

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Hello Stranger Things” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp