Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Hello Spock

Mô tả

Leonard Nimoy played Spock on Star Trek The Original Series The Star Trek Movies and as Spock Prime during the remake.
As someone who grew up with Star Trek TNG onwards, I saw the repeats of Star Trek TOS. Spock has always been my favourite Star Trek character.
I am sharing some of his quotes to all.

Cài đặt

  1. Download and unzip the plugin
  2. Upload the entire hello-spock/ directory to the /wp-content/plugins/ directory
  3. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress

Hỏi đáp

Can I make the quotes appear on a widget?

No, this is just for the admin section.

Will you add more quotes?

Currently I have no plans but you never know what the future holds.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Hello Spock” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First version.