Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Hello Phil

Mô tả

Inspired by “Hello Dolly”, this provides admins with a line from Phil Collins’ “In the Air Tonight”… because the internet needs more Phil Collins.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Hello Phil” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp