Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Hello Dolly Guaraná

Mô tả

Uma sátira ao Hello Dolly, feita com o nosso famoso amiguinho.
This is a brazilian meme, problably you dont will understand. Sorry. 😛

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Hello Dolly Guaraná” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp