Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Hello Darling

Mô tả

This plugin will randomly display inspiring quotes in the upper right of your admin screen. Inspired by the plugin Hello Dolly by Matt Mullenweg.

Ảnh màn hình

Đánh giá

24 Tháng Tám, 2020
Simplest plugin ever, I find it very nice to be able to discover new inspiring quotes as I work on my WordPress/WooCommerce setups. 🙂
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Hello Darling” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Hello Darling” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Hello Darling” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.