Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Hebrew username

Mô tả

this plugin overrides default wordpress sanitize and add Hebrew characters.

Cài đặt

From your WordPress dashboard

  1. Visit ‘Plugins > Add New’
  2. Search for ‘WordPress Hebrew username’
  3. Activate WordPress Hebrew username from your Plugins page.

From WordPress.org

  1. Download WordPress Hebrew username.
  2. Upload the ‘WordPress Hebrew username’ directory to your ‘/wp-content/plugins/’ directory, using your favorite method (ftp, sftp, scp, etc…)
  3. Activate WordPress Hebrew username from your Plugins page.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Hebrew username” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp