Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

AlefAlefAlef Hebrew Maqaf

Mô tả

מוסיף כפתור חכם של מקף־עברי לסרגל הכלים של עורך התוכן בוורדפרס. הכפתור מוסיף את המקף למיקום הסמן, אבל יודע גם להחליף רווחים ומינוסים במקף עברי בעת הצורך.

Ảnh màn hình

  • תצוגת הכפתורים בסרגל הכלים של וורדפרס

Hỏi đáp

I don’t see the toolbar in the new Blocks editor

This plugin doesn’t support the new WordPress Blocks editor (Gutenberg). To restore the original (WYSIWYG) editor, install the plugin “classic editor”.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“AlefAlefAlef Hebrew Maqaf” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0 – First full version of this plugin