Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

HeartRails Capture (Webpage Screenshot)

Mô tả

Add website screenshot using HeartRails Capture API. This is an unofficial HeartRails plugin.

Shortcode

[capture url=”http://example.com”]

Cài đặt

  1. Upload capture-heartrails folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“HeartRails Capture (Webpage Screenshot)” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.8

  • Fix critical bug

1.6

  • Fix escaped shortcode not working

1.5

  • Remove newline characters from title
  • Add title attribute to shortcode when saved

1.4

  • Display correctly HTML symbol entities in a web title

1.3

  • Fix bugs.
  • Fix internal logics.

1.0

  • First release.