Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Mô tả

The plugin uses the hook “wp_handle_upload_prefilter” and modifies the filename to remove all special characters.

FEATURES
– Remove accents
– Remove special characters
– Change the filename to lowercase

Examples :
– filename : rick & morty.png > rick-morty.png
– filename : finaL fantasy / (Copié) (Copié).jpg > final-fantasy-copie-copie.jpg

Ảnh màn hình

  • Example

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/healthy-filenames directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Hỏi đáp

(soon)

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Healthy filename” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • 02 October 2017
  • Initial release \o/