Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Headless Pages

Mô tả

This WordPress plugin is designed to be used when WP is deployed as a Headless CMS.

Using Advanced Custom Fields provides fine-grained control for content modeling;
this plugin disables the default ‘content’ field as well as excerpts, trackbacks, comments and other unneeded fields from
the default page edit view.

Cài đặt

Load the plugin and activate – that’s it!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Headless Pages” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1 – Dec 18, 2020

  • Fixed bug with additional blank line in php file

1.0.0 – Dec 18, 2020

  • Initial Version