Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Head Cleanup

Mô tả

Head cleanup removes tags from your head area. You can control which tags are removed through a simple admin page. Did I miss something? or you found a bug? Let me know!

WordPress Head Cleanup Plugin at BinaryM.com

Cài đặt

  1. Upload plugin files
  2. Activate plugin
  3. Go to Settings > Header Cleanup
  4. Select options to remove
  5. Save it
  6. Done!

Hỏi đáp

None at this point. Contact me if you have any and I’ll add them here.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Head Cleanup” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp