head-cleaner

Mô tả

This plugin has been closed as of 15 Tháng Bảy, 2022 and is not available for download. This closure is temporary, pending a full review.

Đánh giá

7 Tháng Bảy, 2017
This plugin minified my theme's CSS like this, but calc() property needs spaces between each operators. Before minify, this is correct:
3 Tháng Chín, 2016
php error messages from this plugin will make your admin area unusable, you will not be able to disable the plugin via the wordpress admin, so take care!
Đọc tất cả 13 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Head Cleaner” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Head Cleaner” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Head Cleaner” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.