Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

HAQ Slider

Mô tả

This is the most powerful and intuitive WordPress slider plugin. plugin allows you to upload images from your computer. A beautiful transition effect to makes creating slides and efficient.
Every slide can also add link URL. Use shortcode [haq_slider] for page, post, widget etc.

Rate This Plugin:

Please rate HAQ Slider Plugin

Ảnh màn hình

  • Go to admin area and click on ‘Setting’ link under ‘HAQ Slider’ in admin area.
  • Go to admin area and click on ‘HAQ Slider’ link in admin area.
  • This is a simple slider view with multipal type effects.

Cài đặt

  1. Upload haq-slider.zip folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Use the provided shortcodes [haq_slider] anywhere on your website.

Just create a normal WordPress page, and use the following shortcodes:

  • For slider: [haq_slider]

Hỏi đáp

Question: Any affect on other Files?
Answer: This will work only for Slider not for other file or function.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“HAQ Slider” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • First release