Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Happy Snowman

Mô tả

Add nice looking animated jumping Snowman to your WordPress site and enjoy winter and Christmas.

For more information take a look at the video preview

Phản hồi

For more information and comments please visit the Happy Snowman WP plugin home

Ảnh màn hình

  • Animated screenshot of Happy Snowman

Cài đặt

  1. Drop the ‘happy-snowman’ folder into your ‘wp-content/plugins’ folder

  2. Go to your Administration: Plugins page and activate the “Happy Snowman” plugin

Hỏi đáp

No questions

Installation Instructions
  1. Drop the ‘happy-snowman’ folder into your ‘wp-content/plugins’ folder

  2. Go to your Administration: Plugins page and activate the “Happy Snowman” plugin

Đánh giá

15 Tháng Mười Hai, 2017 1 reply
I love this plugin! All you have to do is install it and activate it and it works! No settings to bother with. And if you want to turn it off, just deactivate. It makes me happy looking at this little snowman jump up and down 🙂 Thanks for making a great plugin! -Christina Hills
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Happy Snowman” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.2

  • minor compatibility changes

1.0.1

  • fixed font issue

1.0.0

  • initial release