Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Advanced Contact Form 7 Designer For Elementor

Mô tả

Advanced Contact Form 7 Designer For Elementor

Cài đặt

It’s really easy and super simple to install Happy Elementor CF7 plugin but before installing Happy Elementor CF7 make sure you’ve installed Elementor. Elementor is the only dependency.

Automatic Installation

  1. Go to Plugins > Add New screen in WordPress.
  2. Search for Advanced Contact Form 7 Widget For Elementor.
  3. Install and activate the plugin, that’s it.

Manual Installation

  1. Download Happy Elementor CF7.
  2. Extract the happy-elementor-cf7.zip file. You’ll get plugin files inside happy-elementor-cf7 directory.
  3. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/happy-elementor-cf7 directory.
  4. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Advanced Contact Form 7 Designer For Elementor” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp