Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Happy Cart WordPress Plugin

Mô tả

The Happy Cart WordPress plugin

Cài đặt

Install the plugin and activate it, then go to the settings page and enter your Channel ID, ID Prefix and fill in all other required settings.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Happy Cart WordPress Plugin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release