Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Hangeul Web Fonts

Mô tả

Hangeul web fonts management plugin for WordPress.

– List of Fonts –

▣   SDMiSaeng Font

 • SDMiSaeng { font-family: SDMiSaeng; font-size: 1.3em; }

▣   Jeju Fontsby Google Fonts Early Access

 • Jeju Hallasan { font-family: Jeju Hallasan; }
 • Jeju Gothic { font-family: Jeju Gothic; }
 • Jeju Myeongjo { font-family: Jeju Myeongjo; }

▣   Naver Nanum Fontsby Google Fonts Early Access

 • Nanum Brush Script { font-family: Nanum Brush Script; font-size: 1.15em; }
 • Nanum Pen Script { font-family: Nanum Pen Script; font-size: 1.15em; }
 • Nanum Gothic { font-family: Nanum Gothic; }
 • Nanum Myeongjo { font-family: Nanum Myeongjo; }

SIL Open Font License, 1.1View License

Ảnh màn hình

 • Settings -> Hangeul Web Fonts screen

Cài đặt

 1. Install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
 3. Use the Settings -> Hangeul Web Fonts screen to configure the plugin
 4. Use Fonts by font-family in stylesheet

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Hangeul Web Fonts” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Hangeul Web Fonts” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Hangeul Web Fonts” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

0.4.2

Remove SDMiSaeng.otf file

0.4.1

Edit code

0.4

Edit code

0.3.2

Edit code

0.3.1

Update textdomain & readme.txt

0.3

Add Naver Nanum Fonts (Nanum Brush Script, Nanum Pen Script, Nanum Gothic, Nanum Myeongjo) – by Google Fonts Early Access

0.2

Add Jeju Fonts (Jeju Hallasan, Jeju Gothic, Jeju Myeongjo) – by Google Fonts Early Access

0.1

Add SDMiSaeng Font