Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

GZippy

Mô tả

GZippy re-enables gzip compression under WordPress.

Cài đặt

  1. Upload the directory gzippy to /wp-content/plugins/.
  2. Activate the plugin under the Plugins menu in WordPress.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“GZippy” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp