Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

GZIP Output

Mô tả

Allow GZIPped output for your WordPress blog. Restores functionality removed in WordPress 2.5.

Cài đặt

  1. Upload filosofo-gzip-compression.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
This shaved about 300-500ms off my average page load time, and it was as simple as upload+activate. No muss, no fuss. I'll take it! Thanks to the developer 🙂
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“GZIP Output” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp