Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Gym Master Components – Essential Features For Gym Master Theme

Mô tả

Gym Master Components is a FREE WordPress plugin that gives Essential features for WordPress Theme Gym Master Pro

Ảnh màn hình

  • Screenshot-1:

Cài đặt

  1. Unzip gym-master-components.zip.
  2. Upload all the files to the /wp-content/plugins/gym-master-components
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  4. For customizing the plugin’s settings, click on Gym Master Components in WordPress left admin menu.

Where can I find the documentation for the plugin?

Once you install the plugin , you can check some general documentation about how to use the plugin in the “How to Use” panel of the plugin’s settings page. Complete documentation can be found here.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Gym Master Components – Essential Features For Gym Master Theme” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

= 1.0.1=
* Fixed minor issues

1.0.0

  • Plugin submitted to http://wordpress.org for review and approval.
  • Plugin Commited to wordpress.org for making it downloadable.