Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple Hover Box for WP Bakery Page Builder

Mô tả

This plugin requires WP Bakery Page Builder plugin to work!
It will create simple hover widget in VC, you can use text and images.

Note:

This is completely new version, not compatible with the old addon.
Unfortunately, this could not be avoided.
But you do update the plugins on a regular base, right?

This plugin requires WP Bakery Page Builder plugin to work!
It will create simple hover widget in VC.

Demo

  1. Check Demo

Cài đặt

  1. Install from Wp Plugins Directory
    or
    Download plugin file, extract and upload using FTP to your plugins folder
  2. activate

Hỏi đáp

1.Requires WP Bakery Page Builder plugin

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Hover Box for WP Bakery Page Builder” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Simple Hover Box for WP Bakery Page Builder” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Simple Hover Box for WP Bakery Page Builder” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release

1.1

  • Added css editor to image tab, small fixes

2.0

  • New release, rewritten with new hover effects